امروز هنرتوخونه نکاتی را در مورد سرهمی های جذاب و مناسب اندامتان آورده است که در ادامه می بینیم.

در خرید سرهمی ها باید دقت کنید که دقیقا سایز شما باشد.خانم های کوتاه قد بهتر است از سرهمی هایی

استفاده کنید که فاق شلوار بلند باشد و کمر لباس بالاتر از کمر خودتان قرار بگیرد تا پاها بلندتر دیده شود.

همچنین می توانید از سرهمی هایی استفاده کنید که شلوار راسته و گشاد داشته باشند تا بتوانید با کفش های

پاشنه بلند بپوشید به طوری که شلوارتان روی کفش قرار بگیرد و کفش مشخص نباشد.

سرهمی های با خط عمودی نیز می‌توانند برای بلندتر دیده شدن خطای دید ایجاد کنند.

خانم های لاغر بهتر است از سرهمی های طرح دار با طرح درشت استفاده کنند.برای خانم های چاق نیز

سرهمی های ساده مخصوصا با رنگ مشکی مناسبترین گزینه می باشد.

افرادی که فرم اندام سیبی دارند بهتر است از سرهمی استفاده کنند زیر سینه تنگ باشد نه روی کمر.و برای

اینکار می توانند از کمربندی استفاده کنند که زیر سینه قرار بگیرد.

اندام های ساعت شنی نیز بهتر است از سرهمی استفاده کنند که دقیقا فرم اندام خودشان را نشان دهد

و قسمت کمر تنگ باشد تا باریک بودن کمر نسبت به سینه و باسن مشخص باشد.

در ادامه نمونه هایی جذاب از سرهمی می بینیم.

سرهمی جدید ۲۰۱۹
مدل جدید سرهمی ۲۰۱۹
مدل سرهمی ۲۰۱۹
سرهمی ۲۰۱۹
جدیدترین سرهمی های ۲۰۱۹
سرهمی ۲۰۱۹
سرهمی زیبای ۲۰۱۹
جدیدترین نمونه های ۲۰۱۹
نمونه ها ی زیبای ۲۰۱۹
جدیدترین مدل های سرهمی
سرهمی ۲۰۱۹
جدیدترین سرهمی ۲۰۱۹
سرهمی ۲۰۱۹
سرهمی ۲۰۱۹
سرهمی زیبای ۲۰۱۹