امروز هنرتوخونه نکاتی را برای شما آورده است تا بتوانید لباس مجلسی متناسب با اندامتان را بپوشید

و با تکیه به نکات مثبت اندامتان استایلی زیباتر بسازید.

اول از همه باید گفت که اندام ها انواع مختلفی دارند که در ادامه به آن ها می پردازیم.

اندام مستطیلی شکل

در این افراد عرض سینه و کمر و باسن تقریباً هم اندازه است پس باید سعی کنیم قسمت کمر را

باریک تر نشان دهیم.

برای این کار. بهتر است در قسمت کمر از کمر بند استفاده شود. لباس هایی که در کمر برش عمودی

و افقی دارند نیز مورد مناسبی می باشد.بهتر است لباس در قسمت سینه پفی باشد و یا از تزیینات استفاده شده

باشد.در قسمت باسن نیز از دامن های کلوش استفاده شود.یقه دکلته نیز مناسب این افراد می باشد.

اندام مثلثی وارونه

این افراد شانه های پهنی دارند و باسن دارای عرض کمتری می باشد. مدل ماهی مناسب این افراد نیست.

و از دامن های خیلی کوتاه نیز نباید استفاده شود.بهتر است از لباس هایی استفاده شود که از قسمت سینه

به پایین به تدریج گشاد می شود. یقه هفت مناسب این افراد است.

اندام گلابی 

در این افراد باسن و ران دارای عرض بیشتری از کمر و سینه می باشد.باید سعی شود باسن را

کوچک نشان داد.دامن های پایین زانو مناسب این افراد است.حجم لباس در پایین تنه در این افراد

باید کمتر و ظریف تر باشد.

اندام ساعت شنی

در این اندام ها سینه و باسن در یک راستا و کمر از این دو باریک تر است.از نظر زیبایی شناسی

این اندام ایده آل ترین اندام می باشد که هر نوع لباسی را می توانند بپوشند.پس بهتر است لباس ها

در قسمت سینه و باسن هیچ پفی نداشته باشد و دقیقا اندام خود افراد را نشان دهد.

اندام سیبی

در این افراد بیشترین وزن در قسمت کمر تا شانه می باشد و پاها و دستها لاغر است.

بلوزهای تا روی باسن مناسب این افراد است.بهتر است کمربند در زیر سینه قرار بگیرد نه روی کمر.

شلوار راسته برای این اندام ها مناسبتر از شلوار خیلی تنگ می باشد.

در ادامه به چند نمونه از مدل های لباس مجلسی زیبای ۲۰۱۹ می پردازیم.

لباس مجلسی ۲۰۱۹
جدیدترین لباس های مجلسی ۲۰۱۹
لباس کوتاه مجلسی
لباس مجلسی کوتاه
لباس مجلسی دخترانه ۲۰۱۹
لباس مجلسی ۲۰۱۹
لباس مجلسی بلند ۲۰۱۹
لباس مجلسی ۲۰۱۹
لباس مجلسی ۲۰۱۹
لباس مجلسی بلند
لباس مجلسی شیک ۲۰۱۹
لباس مجلسی بلند
لباس شیک ۲۰۱۹
لباس مجلسی ۲۰۱۹
لباس مجلسی دخنرانه ۲۰۱۹
لباس مجلسی ۲۰۱۹
لباس مجلسی ۲۰۱۹
لباس مجلسی بلند
لباس مجلسی بلند ۲۰۱۹
لباس شیک ۲۰۱۹
لباس مجلسی بلند ۲۰۱۹
لباس مجلسی ۲۰۱۹
لباس مجلسی شیک ۲۰۱۹
لباس مجلسی ۲۰۱۹
جدیدترین لباس مجلسی ۲۰۱۹