داستان روغن کنجد

روغن کنجد

روغن کنجد

امروزه با وجود توسعه چشمگیر صنعت، شاهد رشد موازی تولیدات مواد غذایی در سطح مغازه ها و اصناف هستیم.

یکی از این تولیدات، تولید روغن کنجد در مغازه و در برابر دیده گان مشتاق مشتریان است.
رشد بی رویه این صنوف بی تردید زاییده بی اعتمادی آحاد مردم به صنایع، خاصه صنایع غذایی ست!

صنایع غذایی برای کسب و حفظ مجوز تولید باید از “هفت خوان” نظارتی سازمان غذا و دارو عبور کنند

ولی مغازه دار، فارغ از این گیر و دارها، به راحتی محصول خود را بدون هیچ گونه ارزیابی بهداشتی می فروشد!
توجه داشته باشید که دانه کنجد مستعد آلوده گی با بی شماری از عوامل قارچی و باکتریایی است

که می توانند سموم خطرناک، گاه سرطانزایی را ترشح کنند. این میکروب ها با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند.
در عین حال، چربی موجود در دانه کنجد مستعد اکسید شدن

و فساد است که حاصل این فرأیند نیز تولید مواد زیانبار و سرطانزاست! (سازمان غذا و دارو، هفت خوان ارزیابی سلامت محصول را بی خود نگذاشته است!)

 

نتیجه:

اگر خیلی به مصرف روغن کنجد علاقه مندید، حتمن از انواع صنعتی با مهر استاندارد و مجوز تولید خریداری فرمایید.
پی نوشت: کالری موجود در روغن کنجد، روغن زیتون، روغن کرمانشاهی

و سایر روغن ها برابر است و می تواند موجب افزایش وزن شود. سلامت روغن ربطی به محتوای کالری آن ندارد.
روز و روزگار شما خوش

دکتر تیرنگ نیستانی