… سوزاندن چربی‌های دور شکم با ورزش دراز-نشست …

بسیاری از افرادی که با مشکل چاقی به ویژه در ناحیه شکم و دور کمر دست به گریبانند،

در دسترس‌ترین و شاید سهل‌ترین راه رهایی از این معضل را

انجام ورزش‌های موضعی یا همانا دراز-نشست می‌دانند. شخصن تعجبی نمی‌کنم

که پس از مدتی ممارست و تمرین در این کار، آن را به کلی بی‌اثر می‌یابند و گاه مایوسانه دست از آن می‌شویند!

عامل انباشت چربی در بدن (دور شکم یا هر جایی دیگر)،

دریافت انرژی (کالری) از مواد خوراکی بیش از نیاز بدن و در طول زمان است.

بنابراین منطقن تنها راه کاستن از چربی‌های بدن، کم کردن انرژی دریافتی (مراعات غذایی)

و در کنار آن و در صورت امکان افزایش خرج انرژی در بدن (فعالیت بدنی منظم) در طول زمان خواهد بود

(انجام ورزش منظم البته عادت بسیار خوب و پسندیده‌ای است

ولی شک نکنید که بدون ورزش هم می‌توان کاهش وزن داشت!).

ورزش دراز-نشست، از جمله تمرینات قدرتی است که عمومن برای تقویت ماهیچه‌های شکم انجام می‌شود.

چنین تمرینی اگر حتی روزانه صد بار هم انجام شود، عملن بیش از پنج دقیقه به طول نخواهد انجامید و پُرواضح است

که انرژی مورد نیاز برای انجام آن هم ناچیزتر از آن خواهد بود که بر وزن یا توده چربی شکم تاثیر چشمگیری بگذارد،

مضاف بر این که انجام این تمرین به شکل نادرست و در تعداد بالا به ویژه در افراد غیر ورزشکار، خطر آسیب کمری را به همراه دارد.

… کمی بیشتر در عادات غذایی خود و فرزندانمان دقت کنیم …

دکتر تیرنگ نیستانی