سکته های قلبی شایعترین علت مرگ در اغلب جوامع بشری و همچنین در کشور ما هستند.
عوامل خطر ژنتیکی و محیطی در بروز سکته های قلبی و مغزی نقش دارند که برخی مانند سن و جنس غیرقابل تغییر هستند اما عواملی مثل سبک زندگی و ورزش قابل پیشگیری می باشند.
خطرسنجی یکی از راه های مناسب برای تخمین احتمال بروز سکته مغزی و قلبی طی ده سال اینده بوده و به شما کمک می کند تا باشناخت عوامل خطر ، آن هارا کاهش دهید.
بدین منظور ابزاری به نام نمره خط تهیه شده است که با استفاده ازآن میزان سکته قلبی و مغزی طی ده سال آینده را می توان محاسبه کرد.
از آنجایی که بیشتر مرگ های زودرس درافراد با عامل خطر متوسط و اغلب بدون علامت رخ می دهد توصیه می شود همه افراد بالای ۴٠سال خطرسنجی شوند.

آیا در معرض خطر هستید؟
به سوالات زیر پاسخ دهید??

١-آیا سابقه بیماری قلبی زودرس مانند سکته درافراد درجه یک خانواده شما وجود دارد؟
منظور بروز بیماری قلبی قبل ۶۵سال در زنان و قبل ۵۵ سال در مردان افراد درجه یک خانواده یعنی پدر،مادر،خواهر،برادر وجودداشته باشد.

٢-آیا سابقه دیابت یا نارسایی کلیه در افراد درجه یک خانواده شما وجود دارد؟

٣-آیا دخانیات مصرف می کنید؟

۴-آیا به یکی از بیماری های فشارخون بالا و یا دیابت مبتلا هستید؟

۵-آیا چاقی شکمی دارید؟
(دور کمر مساوی یا بیشتراز ٩٠ سانتی متر)

۶-آیا سن شما ۴٠سال یا بیشتر است؟

پاسخ مثبت به هرکدام از پرسش ها به معنی احتمال خطراست و بر اساس نمودار نمره خط باید میزان خطر وقوع سکته قلبی در ده سال آینده را محاسبه کنید.
بدین منظور باید از میزان قند،کلسترول،فشارخون حداکثر (سیستولیک) خود اطلاع داشته باشید.

 

میزان خطر بیماری قلبی و سکته را در ده سال آینده با استفاده از نمودار زیر محاسبه کنید.
اگر مبتلابه دیابت هستید از جدول مربوط به دیابت استفاده کنید.
بر اساس سن ، کلسترول ، فشارخون و مصرف سیگار نقطه مربوط به خودرا بیابید.
اگر سن شما بین ٢٠تا ۴٠سال است از جدول مربوط به ۴٠سال استفاده کنید.

درصورت داشتن عوامل خطر و یا احتمال بالای ابتلا به سکته در شما باید از اصول سبک زندگی سالم و فعالیت بدنی مطلوب و همچنین رژیم غذایی سالم بهره مند شوید.

مراجعه به کارشناسان تغذیه و پزشکان جهت چکاپ و درمان اکیدا توصیه می گردد.

 

درصورت واضح نبودن تصاویر آن هارا دانلود کرده و بزرگنمایی کنید.