هنرتوخونه: شیر و لبنیات دسته مهمی از ۶ گروه اصلی مواد غذایی است که به مصرف آن تاکید زیادی شده است.

این گروه از نظر تامین کلسیم و پروتئین و بعضی از انواع ویتامین ها بسیار حائز اهمیت است.

اما گروهی از مردم در سرتاسر دنیا قادر به مصرف این گروه خصوصا شیر نیستند.

این افراد به دو گروه تقسیم می شوند:

 

افرادی که عدم تحمل لاکتوز دارند:

لاکتوز قند موجود در شیر می باشد. یک دی ساکارید یا دوقندی متشکل از یک واحد گلوکز و یک واحد گالاکتوز است که در لبنیات یافت می شود.

برای هضم این دی ساکارید در روده به آنزیم لاکتاز نیاز است .

دسته ای از افرا این آنزیم را تولید نمی کنند یا به میزان کمتر از کفایت تولید می کنند.که در نتیجه درصورت مصرف شیر لاکتوز هضم نشده و باعث واکنش هایی از قبیل نفخ، دلدرد و اسهال می شوند.

ممکن است این مشکل ارثی، یا در اثر بیماری یا در اثر عدم مصرف طولانی مدت شیر رخ دهد.

بعضی از این افراد فقط به شیر اما بعضی دیگر حتی به سایر لبنیات مانند ماست هم واکنش نشان می دهند. اما اکثر افراد مقدار کمی لاکتوز مانند مقداری که در بستنی موجود است را تحمل می کنند.

این دسته از افراد به دلیل اهمیت بالای لبنیات باید سعی به مصرف لبنیات داشته باشند.

به این افراد توصیه می شود از مقدار کم قابل تحمل شروع و به تدریج لین مقدار را زیادتر کنند.

برای مثال فردی نصف استکان شیر را تحمل میکند.این فرد به مدت دوهفته نصف استکان مصرف کند.سپس برای دوهفته دیگر هرروز یک استکان مصرف کند و به این ترتیب میزان را افزایش داده تا به دولیوان شیر یا ماست درروز برسد.

این فرایند باعث تغییر باکتری های طبیعی روده به نحوی که لاکتوز هضم شود می شود و پس از مدتی این مشکل برطرف می شود.

راه حل دیگر استفاده از لبنیات وش یر کم لاکتوز یا بدون لاکتوز است.

افرادی که به شیر حساسیت دارند:

دسته ی دوم افرادی هستند که به پروتئین شیر حساسیت دارند.

در این دسته دامنه تظاهرات بسیار گسترده تر است.

افرادی که به پروتئین های غیرکازئینی حساس اند، ممکن است که شیرهای مدت دار و ماست را بتوانند تحمل کنند. اما افرادی که به کازئین که پروتئین اصلی شیر است حساسیت دارند غالبا با مصرف انواع مواد لبنی ومواد حاوی لبنیات دچار واکنش می شوند.

این افراد باید از مصرف لبنیات و سایر فراورده های صنتی که ممکن است در آن ها ازپودر شیر استفاده شود پرهیز کرده و زیر نظر متخصص تغذیه مکمل کلسیم استفاده کنند.