پول توجیبی از بسیاری از قشقرق ها و زیاده خواهی های کودک جلوگیری می کند و به او اعتماد به نفس می دهد.
پول توجیبی به پولی اطلاق می شود که کودک می تواند با آن خرید روزانه (تنقلات) خود را انجام دهد. پول توجیبی شامل تنبیه نمی شود.

تکنیک پول توجیبی دادن به کودک

کودک آنلاین: پول توجیبی از بسیاری از قشقرق ها و زیاده خواهی های کودک جلوگیری می کند و به او اعتماد به نفس می دهد.
پول توجیبی به پولی اطلاق می شود که کودک می تواند با آن خرید روزانه (تنقلات) خود را انجام دهد. پول توجیبی شامل تنبیه نمی شود.
می توان از ۴ سالگی برای کودک پول توجیبی در نظر گرفت. والدین ابتدا پول توجیبی را روزانه، سپس هفتگی، بعد هر پانزده روز و در آخر، ابتدای هر ماه به کودک پرداخت نمایند.
هر سال در روز بعد از جشن تولد کودک، این پول را افزایش دهید و از روزانه به هفتگی، پانزده روز و ماهانه تبدیل کنید. کودک این حق را دارد که خود، برای خرج کردن آن پول تصمیم بگیرد.
اگر پول کودک تمام شد پول بیشتری به او پرداخت نکنید. با این کار چگونگی مدیریت پول را به او خواهید آموخت. لبته می توانید گاهی که کودکتان پول بیشتری نیاز دارد ستاره های جدول تربیتی او را خریداری کنید و به جای آنها به او پول پرداخت کنید.
این تفکر که برخی از والدین مایل نیستند کودکشان با مقوله پول آشنا شود تفکری منطقی نیست. زیرا که پول واقعیت دنیای امروز ما است و نباید چشم را روی واقعیت ها بست. با این تکنیک بدونِ چشم پوشی از واقعیت، مدیریت صحیح استفاده از پول را به او آموزش دهید.

هشت روش برای مهار ولخرجی در کودکان

 

پژوهش ها نشان می دهند که کودکان امروز قدرت پس انداز ندارند و تقریباً دو سوم والدین عقیده دارند فرزندانشان بیشتر از خود آنها در همین سن، به داشته هایشان می بالند.
ما باید به کودکان کمک کنیم تا با ولخرجی هایشان مبارزه کنند و در کودکی مهارت های مدیریت پول را به آنها بیاموزیم.
– به کودک مقرری ماهیانه یا هفتگی (بستگی به سن او دارد) بدهید تا یاد بگیرد مخارجش را تنظیم کند.
– برایش قلک بخرید تا پول خردش را نگه دارد. این قانون را بگذاریدکه برای خرج کردن سکه ها، ابتدا باید قلک پر شود.
– از او بخواهید هر چیزی را که می خواهد بخرد، ابتدا بنویسد و چند روز جلوی چشمش قرار دهد و سپس برای خرید آن اقدام کند.
– او را وادار کنید که برای سرگرمی و مواد غیر ضروری پول خودش را خرج نکند. به او وام ندهید.
– به او کمک کنید حساب پس اندازی باز کند تا بتواند بر درآمد و مخارجش نظارت داشته باشد.
– از او بخواهید بخشی از پول توجیبی اش را به مرکز خیریۀ دلخواهش بدهد.
– از او بخواهید بخش معینی از پول توجیبی اش را پس انداز کند.
– با خریدهای سبک سرانه و با عجله مخالفت کنید و تسلیم آن نشوید.

 

منبع: کلیدهای پرورش هوش اخلاقی در کودکان و نوجوانان و واکسیناسیون روانی کودک

koodakonline.com