در این پست با آموزش یک مدل حلوای عربی خوشمزه در عین حال آسان و سریع در خدمت شما هستیم.

امیدوارم درست کنید و لذت ببرید…

 

حلوا شیر عربی زعفرانی

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ :

ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ۱ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ۱ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﺁﺭﺩ ﺳﻔﯿﺪ ۱ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ به حدی که خمیر نه سفت شود نه شل ( کمی روان شود)
ﺷﮑﺮ  ۱ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﺁﺏ و گلاب با هم ۱ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ(نصف پیمانه آب، نصف پیمانه گلاب)
ﺁﺑﻠﯿﻤﻮ ۱ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎ ﺧﻮﺭﯼ
زعفران به مقدار لازم

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ :

ﻣﻮﺍﺩ ﺷﯿﺮﻩ( آب و گلاب و شکر) ﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﯾﻢ تا شکر حل شود.
ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ, زعفران و آبلیمو ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺸﮏ ﺣﻠﻮﺍ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻟﮏ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻇﺮﻓﯽ ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ
ﻭﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ با شعله کم ﺗﻔﺖ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ (ربع تا نیم ساعت).
ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻮﯼ ﺁﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺁﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ . ﺳﭙﺲ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻟﮏ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
ﺳﭙﺲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻇﺮﻑ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺪﺗﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻔﺖ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﮓ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﻭ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﻢ
ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﯿﺮﻩ ﺭﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ۴ ﺍﻟﯽ ۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﮐﻢ ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ
ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺣﻠﻮﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻭﺳﻂ ﻇﺮﻑ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﺩ.
ﺣﻠﻮﺍﯼ ﻣﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺖ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻭ ﺁﻧﺮﺍ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﻭ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﺮﺩ.
( برای داخل قیف کردن حلوا  قبل از ریختن شیره شعله رو خاموش کنید و هم بزنید
 و بذارید کمی ولرم شود که سفت تر هم شده. بعد داخل قیف بریزید)